Kontakt

eMeLVi, s.r.o.
Námestie Sv. Egídia 3004/108
058 01 Poprad
Slovenská Republika

IČO: 47547464
IČ DPH: SK2023949675

Kontaktné údaje

Telefón SK: +421 902 544 565
Telefón CZ: +420 775 631 331
E-mail: hello@emelvi.eu
Skype: emelvi.eu

Bankové spojenie

ČSOB
Číslo účtu: 4022890444/7500
IBAN: SK06 7500 0000 0040 2289 0444
SWIFT: CEKOSKBX

Firma je zapísaná na Okr. súde Prešov, odd. Sro, vl. č. 29481/P

Kontaktný formulár

Kde nás nájdete?

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Konštantínova 6
080 01 Prešov 1
Slovenská Republika
Tel.: 051/77 21 597
E-mail: pr@soi.sk

NAŠE
ZNAČKY